Voor informatie of een offerte: bel +32 (0)9 395 12 60 of mail info@bqa.be

Nieuws

ISO 45001 - Veiligheid- en gezondheidmanagementsystemen integreerbaar in ISO 9001, ISO 14001, … gepubliceerd

Op 12 maart werden de Engelse en Franse versie van ISO 45001 Occupational health and safety management systems gepubliceerd.  Door de Nederlandse en Belgische normalisatie instituten wordt een Nederlandse (en een Vlaamse) vertaling voorbereid, deze zullen beschikbaar worden bij het NEN respectievelijk het NBN in de loop van april.  

Dit betekent meteen ook dat vanaf die datum certificaten kunnen worden uitgeschreven door de certificatie-instellingen.

Indien u interesse heeft in extra informatie kan u contact opnemen met BQA via mail info@bqa.be of via telefoon +32 (0)9 395 12 60.

ISO 50001 vooruitgeschoven als sleutel tot klimaatactie

Energieministers en beslissers op het hoogste niveau, samen met technische experts en leiders uit de privésector hebben samen besloten dat ISO 50001 kan bijdragen tot meer verantwoord energiegebruik en dus tot klimaatactie.

Niet te verwonderen dat de verantwoordelijken voor de ontwikkeling van ISO 50001 (normalisatiecommissie ISO/TC 301) werken aan een revisie om ervoor te zorgen dat deze een nuttig hulpmiddel blijft voor alle types van bedrijven en organisaties ter wereld.

De DIS (Draft International Standard)-versie wordt verwacht binnen 3 maand beschikbaar te zijn. Publicatie van de nieuwe versie van de ISO 50001 als een Internationale Standaard is op dit moment gepland voor november/december 2018.

De verbeterpunten betreffen:

  •        Integratie van de High-Level Structure wat de verenigbaarheid met andere managementsysteemnormen zoals ISO 9001 of ISO 14001vereenvoudigt
  •        Verzekering dat de kernconcepten van energieprestaties duidelijk zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

Gepubliceerd in 2011, zijn eind 2015 reeds 12 000 organisaties ISO 50001 gecertificeerd – een verhoging van 77% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Analyse toont aan dat de invoering van de ISO 50001 standaard doorheen de commerciële en industriële sectoren wereldwijd een besparing van koolstofemissies kan betekenen die equivalent is aan het jaarlijks van de weg halen van 215 miljoen passagiervoertuigen.

BQA geaccrediteerd voor ISO 50001 – Energie Management Systeem

BQA heeft de bevestiging ontvangen van de BELAC-accreditatie voor ISO 50001. Deze norm ondersteunt het bedrijfsbeleid voor het strategisch belangrijke thema energie. De klimaatverandering zal overheden en bedrijven ertoe aanzetten te besparen op energie. ISO 50001 kan helpen om dit op een gestructureerde wijze te doen.

Indien u interesse heeft in extra informatie kan u contact opnemen met BQA via mail info@bqa.be of via telefoon +32 (0)9 395 12 60.