Voor informatie of een offerte: bel +32 (0)9 395 12 60 of mail info@bqa.be

Nieuws

Publicatie ISO 45001 - veiligheid- en gezondheidmanagementsystemen uitgesteld

Zoals u weet geldt deze nieuwe norm als internationaal erkend alternatief voor de huidige OHSAS 18001.
De nieuwe termijn waarop de publicatie van de finale versie van de norm verwacht wordt, hangt af van de resultaten van de stemronde over de tweede DIS-versie in juni-juli 2017. Dit betekent:

  • In geval van een beperkt aantal opmerkingen: publicatie in november 2017;
  • In geval van een belangrijk aantal opmerkingen: publicatie ten vroegste maart 2018.

Er moet dan immers een extra stemronde ingelast worden.

Het spreekt voor zich dat BQA de verdere evolutie voor u nauwlettend in het oog houdt.

Indien u interesse heeft in extra informatie kan u contact opnemen met BQA via mail info@bqa.be of via telefoon +32 (0)9 395 12 60.

ISO 50001 vooruitgeschoven als sleutel tot klimaatactie

Energieministers en beslissers op het hoogste niveau, samen met technische experts en leiders uit de privésector hebben samen besloten dat ISO 50001 kan bijdragen tot meer verantwoord energiegebruik en dus tot klimaatactie.

Niet te verwonderen dat de verantwoordelijken voor de ontwikkeling van ISO 50001 (normalisatiecommissie ISO/TC 301) werken aan een revisie om ervoor te zorgen dat deze een nuttig hulpmiddel blijft voor alle types van bedrijven en organisaties ter wereld.

De DIS (Draft International Standard)-versie wordt verwacht binnen 3 maand beschikbaar te zijn. Publicatie van de nieuwe versie van de ISO 50001 als een Internationale Standaard is op dit moment gepland voor november/december 2018.

De verbeterpunten betreffen:

  •        Integratie van de High-Level Structure wat de verenigbaarheid met andere managementsysteemnormen zoals ISO 9001 of ISO 14001vereenvoudigt
  •        Verzekering dat de kernconcepten van energieprestaties duidelijk zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

Gepubliceerd in 2011, zijn eind 2015 reeds 12 000 organisaties ISO 50001 gecertificeerd – een verhoging van 77% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Analyse toont aan dat de invoering van de ISO 50001 standaard doorheen de commerciële en industriële sectoren wereldwijd een besparing van koolstofemissies kan betekenen die equivalent is aan het jaarlijks van de weg halen van 215 miljoen passagiervoertuigen.

QA-CER verkozen tot Pilot Project Ellen MacArthur Foundation

 

De Ellen MacArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org) werd in 2010 opgericht en heeft tot doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Deze stichting is uitgegroeid tot een wereldwijd erkend kenniscentrum voor dit thema. Daartoe werkt de organisatie samen met filantropische en kennispartners uit de privé en de publieke sector.

Elk jaar selecteert de organisatie waardevolle projecten waarvan ze denkt dat ze kunnen bijdragen tot de circulaire economie. De 6 criteria waaraan een dergelijk project moet voldoen zijn:

·       Passen in het circulaire karakter van de nieuwe economie

·       Bijdragen tot samenwerking en het betrekken van extra partijen in de circulaire economie

·       Nuttige informatie voortbrengen die tot verbeteringen kan leiden in verband met het gebruik van gerecylceerde materialen in producten

·       Voldoende matuur zijn

·       Voldoende focus hebben

BQA is verheugd dat de Ellen MacArthur Foundation deze waardevolle elementen in QA-CER heeft teruggevonden en verwacht dat deze selectie positief zal uitstralen op het schema zelf en op u die dit schema onderschrijft.