Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van recyclage- en productiebedrijven

BQA QA-CER Recycled Content is een internationaal, onafhankelijk, derde partij certificatiesysteem gebaseerd op EN 15343 volgens de beginselen van ISO 9001, met inbegrip van de bewakingsketen (chain of custody). Het gaat verder dan ISO 14021, in die zin dat het alle mogelijke afvalstromen identificeert die gerecycleerd kunnen worden zodat het een allesomvattend systeem aanbiedt.

Recycled Content

'Recycled content' verwijst naar een product dat gerecycleerde materialen bevat. Recyclage is een essentieel onderdeel van de circulaire economie en is geënt op de overtuiging dat onze planeet slechts over een eindige hoeveelheid grondstoffen beschikt.

Stijgende economische activiteiten en de groeiende vraag naar materialen maken het bekende lineaire economische model onhoudbaar. Daarom is het dringend nodig om over te schakelen op een circulair economisch model dat gebaseerd is op het voortdurend opnieuw inzetten van materialen en producten in de economie. Repair, reuse en recycling zijn essentiële elementen in dit economisch model en worden onderdeel van het zakenmodel van de bedrijven.

Vergis u niet! De circulaire economie betekent een belangrijke uitdaging voor bedrijven, maar biedt tevens grote mogelijkheden. Duizenden bedrijven zoeken naar pistes om duurzame producten te maken door het gebruik van gerecycleerde materialen. Deze bedrijven zoeken naar een manier om hun inspanningen naar buiten te brengen op een transparante wijze die vertrouwen inboezemt. Dit is nu net de doelstelling van ons initiatief QA-CER Recycled Content.

QA-CER onderscheidt 3 certificatieniveaus

Systeem 1

Certificatie van het beheersaspect van de recyclaatstromen en -toepassingen.

Systeem 2

Systeem 2 omvat alle vereisten van systeem 1 en is van toepassing op bedrijven die de technische specificaties van hun producten willen garanderen, zowel van het recyclaat als van het eindproduct.
Het bedrijf dient de producten die onder het certificaat vallen duidelijk te beschrijven.

Bijkomende vereiste: productcontrole door een externe goedgekeurde organisatie.

Systeem 3

Systeem 3 omvat alle vereisten van systeem 2 met bijkomende controle op systeemniveau van de ECO-parameters van het product of recyclaat.

Bijkomende vereisten:

  • Het bedrijf dient aan te tonen dat het alle milieuwetgevingsparameters opvolgt, bijv. dat het voldoende controlesystemen heeft ingebouwd om ervoor te zorgen dat er geen producten aanwezig zijn die op de REACH- of RoHS-lijst voorkomen.
  • Administratieve controle door BQA om vast te stellen of het gedocumenteerde proces en de laboratoriumtesten op ECO-parameters beheerst worden.

Wat betekent QA-CER recycled content?

Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens QA-CER recycled content bewijst aan onafhankelijke en deskundige auditoren dat het een controlesysteem heeft ingevoerd voor hun productiesites waardoor ze de gerecycleerde inhoud van hun producten kunnen bepalen. Die bedrijven moeten dit voortduren kunnen bewijzen aan onafhankelijke auditoren.
Indien een onafhankelijke auditor grote gebreken vaststelt tijdens een audit en indien het bedrijf dit gebrek niet herstelt binnen een korte termijn, wordt het certificaat ingetrokken en kan het bedrijf niet langer verwijzen naar QA-CER recycled content.

Samengevat biedt QA-CER recycled content het volgende aan

  • de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen bedrijven en klanten betreffende de gerecycleerde inhoud
  • een instrument waarmee bedrijven hun inspanningen en ambities kunnen aantonen om toegevoegde waarde te creëren voor de circulaire economie door gebruik te maken van gerecycleerde inhoud in hun producten
  • een instrument waarmee consumenten overlegde aankoopbeslissingen kunnen nemen om op die manier bij te dragen aan een circulaire economie

PolyCert Europe

PolyCert Europe is het overkoepelende technische platform voor de harmonisatie van bestaande certificeringsregelingen voor verwerkers van polymere materialen in Europa.

De Europese verwerkers van polymere materialen zijn op weg naar een circulaire economie. Met de oprichting van het MORE-platform dat het gebruik van kunststofrecyclaat in nieuwe producten registreert, toont de industrie haar engagement om de doelstelling van de Europese Commissie van 10 miljoen ton jaarlijks hergebruikte gerecyclede polymeren tegen 2025 en 2030 te bereiken.

Om dit sterke engagement kracht bij te zetten, werd PolyCert Europe opgericht om de verificatie en audit van de in het MORE-platform gerapporteerde volumes te vergemakkelijken. Dergelijke audits moeten per definitie worden uitgevoerd door een auditsysteem van derden dat gebaseerd is op een netwerk van accreditatiecertificeringsinstanties en onafhankelijke auditors om onpartijdigheid te garanderen.

Het doel van PolyCert Europe is te voorzien in kwaliteitscertificering en verificatie van gerecycleerde inhoud in omgezette producten.