Over BQA

BQA is een geaccrediteerde certificatie-instelling met een focus op systeemcertificaties voor de KMO, zowel actief in de industrie als de dienstverlening. De expertise van onze auditoren in de verschillende sectoren, onze betrouwbaarheid en onze onafhankelijkheid vormen de basis van onze aanpak.

Onze waarden

Betrouwbaarheid

Bij BQA streven we bij elke opdracht naar een optimaal vertrouwen in het certificatieproces en het creëren van toegevoegde waarde. Dat doen we door te investeren in een vertrouwensrelatie met onze klanten. Deze vertrouwensrelatie is gebaseerd op:

  • het strikt respecteren van het vertrouwelijk karakter van de informatie die uitgewisseld wordt tussen het personeel van BQA en de klant
  • een niet-discriminerende afhandeling van alle stappen in het certificatieproces
  • een risico-gebaseerd denken doorheen de diverse audit- en certificatieprocessen, inclusief de daaraan gekoppelde preventieve maatregelen
  • het uitvoeren van de certificatie-activiteiten op een onpartijdige en objectieve manier.

Onafhankelijkheid

Om de onafhankelijkheid te garanderen, heeft BQA een werkgroep opgericht die waakt over de absolute onpartijdigheid. Het doel van de werkgroep is:

  • het opstellen van een onpartijdigheidspolitiek in alle certificatieactiviteiten
  • het tegengaan van elke neiging tot belemmering van het leveren van objectieve en betrouwbare certificatieactiviteiten
  • het uitvoeren van een regelmatige beoordeling om zich te vergewissen van de onpartijdigheid in de auditprocessen, de certificatieprocessen en de beslissingsprocedures.

Informatie beschikbaar op eenvoudig verzoek

Volgende informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld:

  • de geografische gebieden waarin BQA actief is
  • voor een specifieke certificaathouder: de naam, de norm, de scope van het certificaat en de geografische locatie
  • de status van een bepaalde certificatie
BijlageGrootte
PDF-pictogram Kwaliteitsbeleid BQA156.39 KB

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons