Overslaan en naar de inhoud gaan
Voor informatie of een offerte: bel +32 (0)9 395 12 60 of mail info@bqa.be
Dutch

Nieuws

BQA QA-CER Recycled Content erkend door het CPA (Circular Plastics Alliance)

BQA QA-CER Recycled Content is het BQA-schema dat het kwaliteitssysteem borgt met betrekking tot het recyclageproces en het gebruik van recyclaat, zowel op het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct om op die manier het duurzaamheidprincipe te ondersteunen.

BQA QA-CER Recycled Content werd door de CPA opgenomen in de lijst van goedgekeurde schema’s.

Meer informatie over het initiatief is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

BQA-label volgens kwaliteitsdecreet WSE werd goedgekeurd door de Dienst WSE

Het ‘BQA-label volgens kwaliteitsdecreet WSE’ wordt door de Dienst WSE van de Vlaamse Overheid aanvaard als bewijs dat de interne procesbeheersing voldoet aan de algemene voorwaarden van het kwaliteits-en registratiemodel van de Dienst Werk en Sociale Economie.

Bij BQA kon u voordien al terecht voor audits volgens ISO 9001 en KMOP die eveneens door de Dienst WSE worden aanvaard en waarmee BQA over een jarenlange  ervaring beschikt. Toch vond BQA het nuttig om een label op maat van uw sector te creëren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Voor meer informatie kan u altijd BQA contacteren per mail (info@bqa.be) of per telefoon (+32 9 395 12 60).

BQA werd door BELAC geaccrediteerd voor ISO 45001

BQA werd eind 2020 door BELAC-geaccrediteerd voor het uitreiken van certificaten voor ISO 45001. Deze norm voor de certificering van veiligheidsmanagementsystemen is een actualisering van de oude norm OHSAS 18001.

Een belangrijk voordeel van ISO 45001 is dat het naadloos aansluit op de High Level Structuur van ISO 9001 en ISO 14001 respectievelijk voor kwaliteit en milieu. Gezien het belang dat aan wetgeving wordt gehecht door de norm én door BELAC zijn de BQA-audits een onmiskenbaar hulpmiddel voor de uitwerking van actieprogramma’s die het voldoen aan de veiligheidswetgeving beogen.

Gezien BQA ook BELAC-geaccrediteerd is voor ISO 50001 voor energie beschikt het over een ruim aanbod dat de belangrijkste managementsystemen omvat, namelijk ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001.

Voor meer informatie kan u altijd BQA contacteren per mail (info@bqa.be) of per telefoon (+32 9 395 12 60).

BQA geaccrediteerd voor ISO 50001 – Energie Management Systeem

BQA heeft de bevestiging ontvangen van de BELAC-accreditatie voor ISO 50001. Deze norm ondersteunt het bedrijfsbeleid voor het strategisch belangrijke thema energie. De klimaatverandering zal overheden en bedrijven ertoe aanzetten te besparen op energie. ISO 50001 kan helpen om dit op een gestructureerde wijze te doen.

Indien u interesse heeft in extra informatie kan u contact opnemen met BQA via mailinfo@bqa.be of via telefoon +32 (0)9 395 12 60.

 

Energiemanagementsysteem ISO 50001 ook voor een consortium van bedrijven

 

Het energiebeheer is een dagdagelijkse bekommernis voor vele bedrijven.  Het implementeren van een energie management systeem helpt u daarbij om dit op een coherente manier te doen. 

Om de toepassing van ISO 50001 te vergemakkelijken voor organisaties die een gemeenschappelijk energiemanagementsysteem willen implementeren, werkt het ISO comité TC301 momenteel aan een document ISO 50009.  Dit document geeft voorbeelden van mogelijke energiemanagement groepen die

  • In dezelfde geografische omgeving werken (stad, industriepark, …)
  • In dezelfde sector werken (voedselverwerking, onderwijs, …)
  • Een gemeenschappelijke klant hebben (automobielconstructeur, retailsector, …)
  • Een gemeenschappelijke nutsvoorziening hebben (stoom, elektriciteit, …)
  • Een gemeenschappelijk energie objectief hebben zoals bijvoorbeeld de intentie om het energieverbruik met 20 % te verminderen in de komende 5 jaar

Het document toont aan dat een groep van organisaties met verschillende activiteiten en/of economische belangen toch een gemeenschappelijk energiebeleid kunnen hanteren en laten certificeren volgens ISO 50001.