Overslaan en naar de inhoud gaan
Voor informatie of een offerte: bel +32 (0)9 395 12 60 of mail info@bqa.be
Dutch

Nieuws

BQA QA-CER recycled content

BQAheeft het label BQA QA-CER recycled content ontwikkeld.Het is bedoeld om vertrouwen te creëren wanneer polymeerverwerkende bedrijven communiceren over de hoeveelheid en soort gerecycleerde inhoud in hun producten.

Meer informatie kan u vinden op de website BQA QA-CER recycled content (https://www.qa-cer.be/nl) zelf.

BQA-label volgens kwaliteitsdecreet WSE werd goedgekeurd door de Dienst WSE

Het ‘BQA-label volgens kwaliteitsdecreet WSE’ wordt door de Dienst WSE van de Vlaamse Overheid aanvaard als bewijs dat de interne procesbeheersing voldoet aan de algemene voorwaarden van het kwaliteits-en registratiemodel van de Dienst Werk en Sociale Economie.

Bij BQA kon u voordien al terecht voor audits volgens ISO 9001 en KMOP die eveneens door de Dienst WSE worden aanvaard en waarmee BQA over een jarenlange  ervaring beschikt. Toch vond BQA het nuttig om een label op maat van uw sector te creëren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Voor meer informatie kan u altijd BQA contacteren per mail (info@bqa.be) of per telefoon (+32 9 395 12 60).

BQA WERD DOOR BELAC GEACCREDITEERD VOOR ISO 45001

BQA werd eind 2020 door BELAC-geaccrediteerd voor het uitreiken van certificaten voor ISO 45001. Deze norm voor de certificering van veiligheidsmanagementsystemen is een actualisering van de oude norm OHSAS 18001.

Een belangrijk voordeel van ISO 45001 is dat het naadloos aansluit op de High Level Structuur van ISO 9001 en ISO 14001 respectievelijk voor kwaliteit en milieu. Gezien het belang dat aan wetgeving wordt gehecht door de norm én door BELAC zijn de BQA-audits een onmiskenbaar hulpmiddel voor de uitwerking van actieprogramma’s die het voldoen aan de veiligheidswetgeving beogen.

Gezien BQA ook BELAC-geaccrediteerd is voor ISO 50001 voor energie beschikt het over een ruim aanbod dat de belangrijkste managementsystemen omvat, namelijk ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001.

Voor meer informatie kan u altijd BQA contacteren per mail (info@bqa.be) of per telefoon (+32 9 395 12 60).

Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

De Dienst Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid heeft sinds 2 september de kwaliteitsvoorwaarden van dienstverleners aangepast. Deze aanpassing geldt voor bijvoorbeeld: opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof; arbeidsbemiddeling in opdracht van de VDAB; begeleiding van een maatwerkbedrijf; opleidingen in opdracht van Syntra Vlaanderen; …

Het is nu mogelijk uw kwaliteitsregistratie aan te vragen via het WSE-loket. De gelijkschakeling van de kwaliteitsvoorwaarden over het hele beleidsdomein moet het voor de dienstverlener eenvoudiger maken.

Als auditbureau kmo-portefeuille (VLAIO) en ISO 9001 kan BQA u helpen om te voldoen aan de voorwaarden. Beide labels werden door de Dienst Werk en Sociale Economie aanvaard als bewijs dat de dienstverlener voldoet aan de kwaliteitsvereisten die zij stelt.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen via mail (info@bqa.be) of per telefoon (+32 9 395 12 60).

ISO 45001 - Veiligheid- en gezondheidmanagementsystemen integreerbaar in ISO 9001, ISO 14001, … gepubliceerd

Op 12 maart werden de Engelse en Franse versie van ISO 45001 Occupational health and safety management systems gepubliceerd. Sindsdien werd een nederlandstalige versie door de Nederlandse en Belgische normalisatie instituten gepubliceerd.  In de door het NBN gepubliceerde versie worden de “Nederlandse” en “Vlaamse” synoniemenlijst vermeld.  

Dit betekent meteen dat nu ook certificaten kunnen worden uitgeschreven voor het managementsysteem dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers als toepassingsgebied heeft. Dit certificaat is perfect integreerbaar in de reeds gekende managementsystemen ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu).

Indien u interesse heeft in extra informatie kan u contact opnemen met BQA via mail info@bqa.be of via telefoon +32 (0)9 395 12 60.

BQA geaccrediteerd voor ISO 50001 – Energie Management Systeem

BQA heeft de bevestiging ontvangen van de BELAC-accreditatie voor ISO 50001. Deze norm ondersteunt het bedrijfsbeleid voor het strategisch belangrijke thema energie. De klimaatverandering zal overheden en bedrijven ertoe aanzetten te besparen op energie. ISO 50001 kan helpen om dit op een gestructureerde wijze te doen.

Indien u interesse heeft in extra informatie kan u contact opnemen met BQA via mailinfo@bqa.be of via telefoon +32 (0)9 395 12 60.

 

Energiemanagementsysteem ISO 50001 ook voor een consortium van bedrijven.

 

Het energiebeheer is een dagdagelijkse bekommernis voor vele bedrijven.  Het implementeren van een energie management systeem helpt u daarbij om dit op een coherente manier te doen. 

Om de toepassing van ISO 50001 te vergemakkelijken voor organisaties die een gemeenschappelijk energiemanagementsysteem willen implementeren, werkt het ISO comité TC301 momenteel aan een document ISO 50009.  Dit document geeft voorbeelden van mogelijke energiemanagement groepen die

  • In dezelfde geografische omgeving werken (stad, industriepark, …)
  • In dezelfde sector werken (voedselverwerking, onderwijs, …)
  • Een gemeenschappelijke klant hebben (automobielconstructeur, retailsector, …)
  • Een gemeenschappelijke nutsvoorziening hebben (stoom, elektriciteit, …)
  • Een gemeenschappelijk energie objectief hebben zoals bijvoorbeeld de intentie om het energieverbruik met 20 % te verminderen in de komende 5 jaar

Het document toont aan dat een groep van organisaties met verschillende activiteiten en/of economische belangen toch een gemeenschappelijk energiebeleid kunnen hanteren en laten certificeren volgens ISO 50001.