Duplicaat van ISO 27001 - informatietechnologie – beveiligingstechnieken – managementsystemen voor informatiebeveiliging: Uitbreiding BQA-accreditatie

27/10/2023 - 16:25

BQA is als certificatie instelling voor managementsystemen sinds juli 2023 door BELAC eveneens geaccrediteerd voor de activiteiten ISO/IEC 27001:2022.

Naast de traditionele managementsysteemnormen voor kwaliteit, milieu, energie, veiligheid en gezondheid werd nu ook het managementsysteem voor informatiebeveiliging toegevoegd aan het activiteitendomein van BQA.

Op die manier is BQA actief in vijf van de wereldwijd meest gecertificeerde managementsystemen. BQA doet dat met auditoren die gedurende vele jaren expertise hebben opgebouwd in de verschillende domeinen. Tijdens de uitvoering van de audits streeft BQA altijd naar toegevoegde waarde voor de geauditeerde onderneming.