IAF/ISO Amendement van februari 2024: Toevoeging van de overweging van klimaatverandering in de normeisen 4.1 en 4.2 van diverse managementsystemen

04/03/2024 - 11:52

In een gezamenlijke verklaring van de IAF- en ISO-organisaties van 22 februari 2024 wordt gesteld dat met onmiddellijke ingang klimaatverandering moet overwogen worden:

  1. Als eventueel belangrijk punt dat relevant is voor het managementsysteem (normeis 4.1 van de HLS)
  2. Welke verwachtingen de voor het managementsysteem relevant geachte partijen in deze hebben (normeis 4.2 van de HLS)

Concreet zal BQA de toepassing van dit amendement nagaan tijdens de komende audits voor de managementsystemen:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 27001:2022
  • ISO 45001:2018
  • ISO 50001:2018

Het is immers zo dat de invloed van klimaatverandering op de prestaties van een managementsysteem per systeem kan verschillen. De relevantie van klimaatverandering voor het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem is niet noodzakelijk dezelfde als het belang ervan voor bijvoorbeeld het ISO 14001:2015-milieumanagementsysteem.