Is er een nieuwe versie van de norm ISO 9001 op komst?

18/04/2023 - 08:28

Als auditor krijg je deze vraag geregeld te horen. Het antwoord is altijd ja. De vraag is echter over welke termijn we spreken.

In 2021 werd door de bevoegde technische commissie ISO/TC 176/SC2 - Quality systems van de International Organization for Standardization, beter bekend als ISO, beslist om de versie van 2015 voor nog een periode van 5 jaar te bevestigen maar terzelfdertijd werd ook beslist om voorbereidend werk op te starten om mogelijks toch een vervroegde revisie in gang te zetten. Dit tweesporenbeleid was het gevolg van de terughoudendheid van een aantal landen om tijdens en volgend op de wereldwijde Covid19-crisis ‘nieuwe’ criteria toe te voegen aan de ISO 9001 norm.

Dit betekent in eerste instantie dat er gedurende de afgelopen 2 jaar druk overleg gepleegd werd met alle belanghebbenden in welke richting de norm moet evolueren. Duurzaamheid (circulaire economie) is daarbij een belangrijk thema. Hoewel onmiskenbaar relevant, is dit onderwerp ruim interpreteerbaar. Bovendien bestaan er andere normen, ISO 14001 voor milieumanagementsystemen bijvoorbeeld, waar dit onderwerp minstens ook bij aansluit. Meer verbonden aan kwaliteit zijn dan weer aandachtspunten als continue verandering (agility), innovatie(management) en artificiële intelligentie. In welke mate horen deze echter thuis in een managementsysteem? Momenteel werkt een kleine groep van experten aan een zogenaamde ‘design specification’ die in de loop van 2023 zou moeten leiden tot een concreet plan van aanpak voor revisie.

Er zijn dus nog heel wat vragen uit te klaren en wie een beetje vertrouwd is met de internationale validatieprocedures van de ISO-organisatie beseft dat er de komende 3 jaar geen nieuwe versie van ISO 9001 moet verwacht worden. Dit mag echter niemand ervan weerhouden om relevant geachte ideeën nu al in de contextanalyse te integreren en het kwaliteitsmanagementsysteem eraan aan te passen. Het doel moet immers altijd zijn om het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem maximaal te laten werken voor de eigen organisatie.