ISO 45001: Informatie bij de invoering ervan en toekomst

15/06/2023 - 12:56

ISO heeft voor eind 2023 een zogenaamde ‘systematic review request’ ingepland. Dit is de basis om te beslissen tot een eventuele nieuwe versie van de norm.

Ter voorbereiding werd door de bevoegde technische commissie ISO/TC 283 - Occupational health and safety management een werkgroep (TG6) opgestart om te bepalen welke aanpassingen en/of aanvullingen nuttig kunnen zijn voor een eventuele nieuwe versie van de norm. De weg is echter nog lang en bezaaid met obstakels. Intussen stelt ISO wel twee hulpmiddelen ter beschikking voor die bedrijven die nu al denken aan het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem:

Beide documenten zijn te verkrijgen bij alle nationale normalisatie instituten.