ISO managementsysteemnormen: Klimaatverandering wordt een aandachtspunt voor normeisen 4.1 en 4.2

27/10/2023 - 16:27

De internationale ISO-organisatie heeft op 18 september 2023 besloten om klimaatverandering op te nemen als aandachtspunt in alle managementsysteemnormen.

Het gaat daarbij om volgende aanvullingen van de normeisen 4.1 en 4.2:

  • 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context
    Aanvulling: “De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt is.”
  • 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
    Aanvulling: “OPMERKING: Relevante belanghebbende partijen kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering.”

Er werd besloten om voor deze amendementen een versnelde validatieprocedure toe te passen zodat deze in het eerste kwartaal van 2024 al gepubliceerd zouden worden.

Tijdens audits stelt BQA vast dat deze amendementen voor veel klanten de bevestiging zijn van wat ze elke dag ervaren, namelijk dat klimaatverandering een thema is geworden in zakenwereld.