Het auditbureau inlichten

Om een correcte audit te kunnen uitvoeren en in lijn met de vereisten van BELAC, licht u BQA binnen de 10 dagen in over elke wijziging van:

  • de (juridische aspecten van de) ondernemingsstructuur
  • het toepassingsgebied van het managementsysteem
  • de activiteiten
  • het aantal sites
  • het aantal medewerkers (inclusief tijdelijke en in VTE)

Dit kan per mail op info@bqa.be.