Bent u al mee met de recente aanpassingen van de kmo-portefeuille?

24/04/2023 - 11:07

Sinds 01/01/23 werden de voorwaarden voor subsidie via de kmo-portefeuille gevoelig aangepast.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten adviezen en opleidingen vallen onder ten minste 1 van de 7 algemene thema’s: bedrijfsstrategie, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering en personeelsmanagement. Opleidingen die verband houden met zogenaamde beroepsspecifieke competenties, kunnen ook subsidieerbaar zijn na eventuele goedkeuring door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De definitie van beroepsspecifieke competenties is verbonden met de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB en de STEM-opleidingen in het middelbaar onderwijs. De registratie van een (type-)opleiding die onder dit zogenaamde specifieke thema kan vallen, moet dus wel vooraf aangevraagd worden bij VLAIO. De aanvraag moet voor alle duidelijkheid niet elke keer dat deze (type-)opleiding gegeven wordt opnieuw gebeuren eens deze werd aanvaard.

Als dienstverlener is het om twee redenen belangrijk zich hieraan aan te passen:

  1. Klanten worden bij het indienen van een aanvraag voor subsidie gevraagd het thema waaronder het advies of de opleiding valt, in te vullen
  2. Een aantal procesdocumenten, zoals getekende overeenkomst (advies) en inschrijvingsformulier (opleiding), die bij een subsidiedossier horen, moeten eveneens melding maken van het thema

BQA raadt trouwens alle belanghebbenden aan om regelmatig de voorwaarden en de criteria van de procesdocumenten van een subsidiedossier die op de website van de kmo-portefeuille worden vermeld na te kijken op eventuele wijzigingen. Dit om onaangename verrassingen tijdens een audit door een auditbureau of een controle door de Vlaamse Overheid voor te zijn.