QA-CER Recycled Content verkozen tot Pilot Project Ellen MacArthur Foundation

24/01/2022 - 20:58

De Ellen MacArthur Foundation bevestigt de waardevolle elementen in QA-CER Recycled Content en heeft het certificaat verkozen tot Pilot Project.

De Ellen MacArthur Foundation werd in 2010 opgericht en heeft tot doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Deze stichting is uitgegroeid tot een wereldwijd erkend kenniscentrum voor dit thema. Daartoe werkt de organisatie samen met filantropische en kennispartners uit de privé en de publieke sector.

Elk jaar selecteert de organisatie waardevolle projecten waarvan ze denkt dat ze kunnen bijdragen tot de circulaire economie. De 6 criteria waaraan een dergelijk project moet voldoen zijn:

  • Passen in het circulaire karakter van de nieuwe economie
  • Bijdragen tot samenwerking en het betrekken van extra partijen in de circulaire economie
  • Nuttige informatie voortbrengen die tot verbeteringen kan leiden in verband met het gebruik van gerecycleerde materialen in producten
  • Voldoende matuur zijn
  • Voldoende focus hebben

BQA is verheugd dat de Ellen MacArthur Foundation deze waardevolle elementen in QA-CER Recycled Content heeft teruggevonden en verwacht dat deze selectie positief zal uitstralen op het schema.